Zostaw 1% w Małopolsce

Zostaw 1% w Małopolsce

Trwa okres składania rocznych zeznań podatkowych (PIT). Do 2 maja 2016 r., wypełniając PIT, mają Państwo możliwość przekazania 1% podatku dochodowego na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. Od 2007 roku Województwo prowadzi kampanię zachęcającą Małopolan do odpisu 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego działających na terenie Małopolski.

Sesja Rady Miejskiej

Sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej Nowe Brzesko na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. – o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.z 2015r.,poz.1515 z późn.zm.) zwołuje nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej Nowe Brzesko z proponowanym porządkiem obrad:

Nabór wniosków

Nabór wniosków

AZBEST - OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW na usuwanie azbestu w 2016 roku

Nabór wniosków

Nabór wniosków

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłosił wstępny nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Poprawa efektywności energetycznej Część 4b) Ryś – termomodernizacja budynków jednorodzinnych poprzez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej”. Termin składania wniosków do dnia 1 lutego 2016 r. do godziny 15.00.

WALNE ZEBRANIE OSP HEBDÓW

WALNE ZEBRANIE OSP HEBDÓW

W dniu 06.02.2016r. w remizie strażackiej spotkali się strażacy OSP Hebdów na walnym zebraniu sprawozdawczo- wyborczym, aby podsumować kadencję 2011- 2015 oraz wybrać nowe władze na kadencję 2016- 2021.