jesteś na: Menu: Menu główne
Year: Month: From (yyyy-mm-dd): To (yyyy-mm-dd): Query:

INFORMACJA O ZIMOWYM UTRZYMANIU DRÓG NA TERENIE GMINY NOWE BRZESKO W OKRESIE ZIMOWYM 2014-2015

zawartego w cenie oleju napędowego przeznaczonego do produkcji rolnej można składać w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Brzesko w terminie od 1 lutego 2015 r. do 27 lutego 2015 r.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Proszowicach informuje, że z dniem 1 stycznia 2015 roku zaczęły obowiązywać przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 roku w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących

PROWADZENIE PRODUKCJI ROLNICZEJ

Sesja Rady Miejskiej Nowe Brzesko, odbędzie się w dniu: 30 stycznia 2015r.(piątek) o godz. 9:00 w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH ZMIESZANYCH I SEGREGOWANYCH NA TERENIE GMINY NOWE BRZESKO W 2015 ROKU przez Firmę EKOM Kielce – tel: (41) 386-20-60

Każdy posiadacz szamba zobowiązany jest posiadać umowę odbioru nieczystości ciekłych podpisaną z firmą asenizacyjną oraz przechowywać dowody uiszczenia opłat za wywóz nieczystości.

uzupełnienie wniosków przez wszystkich mieszkańców Gminy, którzy posiadają zbiorniki bezodpływowe (szamba) lub przydomowe oczyszczalnie ścieków.

W niedzielę 11.01.2015 r. już po raz 23 ruszył finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku zbiórka odbywała się: ,,Dla podtrzymania wysokich standardów leczenia dzieci na oddziałach pediatrycznych i onkologicznych oraz godnej opieki medycznej seniorów”. 

W dniu 11.01.2015 r odbyły się pokazy z okazji 23 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jak co roku jednostka OSP Nowe Brzesko wraz z Zespołem przedszkolno – szkolno – gimnazjalnym w Nowym Brzesku pod opieką pani Katarzyny Porębskiej organizuje pokazy z okazji finału WOŚP.

      10 stycznia 2015 r. 3 dziewczynki wzięły udział w Nowohuckim Konkursie Kolęd i Pastorałek w Krakowie.

 Sandra Nowak i Małgosia Bukowiecka

  z kl. V śpiewając w duecie kolędę „ Chrystus się narodził”

                 zajęły II miejsce.

      Jest to dla nas wielki powód do dumy, bo konkurs o którym mowa ma zasięg ogólnopolski.

Bardzo dziewczynkom gratuluję i dziękuję za solidną pracę podczas prób.

                                                                                                


                                                                                                    Małgorzata Parwa - Kowalczyk

W dniu 11.01.2015 r. odbył się 23 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Młodzież i nauczyciele  z  Zespołu Przedszkolno – Szkolno – Gimnazjalnego z Nowego Brzeska kwestowali jak co roku na terenie Nowego Brzeska i Hebdowa. Uzbierano  łącznie 5.973.67 . Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy. 

Od 1 stycznia 2015 r. ulegają zmianie numery kont w opłatach za śmieci. Sposób opłat pozostaje bez zmian. 

NIE NISZCZMY ZIELENI NA STARYM RYNKU


Informacja dotycząca świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej

ELEKTRONICZNY PIT-11 ,ULGI PODATKOWE W 2014 ROKU EWIDENCJONOWANIE OBROTU I KWOT PODATKU NALEŻNEGO PRZY ZASTOSOWANIU KASY REJESTRUJĄCEJ.

Izba Skarbowa w Krakowie informuje......

Godzina otwarcia Dworca do 31 marca 2015r. Poniedziałek – Piątek – od 4.00 do 21.00 Soboty, Niedziele, Święta – od 6.00 do 21.00

11 grudnia 2014 roku w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie przy ul. Marii Konopnickiej 17 odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom 
V Edycji Małopolskiego Konkursu „Odblaskowa szkoła”.Do tegorocznej edycji  konkursu zgłosiło się  415 szkół podstawowych z województwa małopolskiego.

 

Organizatorami tej akcji byli: Małopolski Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Małopolska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Wydział Ruchu Drogowego KWP 
w Krakowie, Kuratorium Oświaty w Krakowie oraz Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

- Kiedy wyginą pszczoły, cztery lata później wyginą ludzie – to słynne powiedzenia Alberta Einsteina przypomniał ks. Czesław.