jesteś na: Menu: Menu główne
Year: Month: From (yyyy-mm-dd): To (yyyy-mm-dd): Query:

Sesja Rady Miejskiej Nowe Brzesko, odbędzie się w dniu 6 listopada 2014r. o godz. 10:00 w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku

4 listopada 2014r. o godz. 8:00 w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku

3 listopada 2014r. o godz.8:30 w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku

4 listopada 2014r o godz 13-tej w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku

28-10-2014

Zbiórka odpadów

Wielkogabaryty (np. meble, fotele, itp): 8 listopada 2014 roku (II sobota) Zużyty sprzęt (elektroniczny, elektryczny) 8 listopada 2014 roku (II sobota) Popiół paleniskowy 29 listopada 2014 roku (V sobota)

27-10-2014

MATKA WIECZNOŚCI

W niedzielę 26 października 2014 Centrum Wiara i Kultura oraz Małopolska Manufaktura Sztuki zorganizowały, w ponorbertańskim zespole klasztornym w Hebdowie otwarcie wystawy pod nazwą „MATKA WIECZNOŚCI” oraz koncert z cyklu „Hebdowskie Spotkania ze Sztuką”.

27-10-2014

BEZA ZOSTAŁA LISEM

W sobotę 25 października 2014 r. odbył się „Hubertus” konny w Ośrodku Rehabilitacji Koni Hebdów. Impreza miała miejsce na hebdowskich błoniach nad Wisłą.

Koło Łowieckie CYRANKA Nowe Brzesko 6 września 2014 r. obchodziło swój jubileusz 50-lecia. Obchody rozpoczęto o godz. 1400,, uczestnicy uroczystości przybyli do kościoła parafialnego pod wezwaniem Wszystkich Świętych na Mszę Świętą z okazji 50- lecia założenia Koła Łowieckiego CYRANKA

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Nowym Brzesku z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Gminy Nowe Brzesko w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Nowym Brzesku z dnia 22 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej Nowe Brzesko w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Dnia 21 października 2014 roku liczna delegacja uczniów ze Szkoły Podstawowej w Mniszowie wraz z Panią dyrektor Barbarą Wawrzak i nauczycielami gościła na spotkaniu Koła Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Nowym Brzesku. Spotkanie było poświęcone popularyzacji właściwych zachowań uczestników ruchu drogowego oraz propagowaniu noszenia odblasków przez dzieci i dorosłych.

23-10-2014

Informacja

Mając na uwadze przypadki zatruć tlenkiem węgla i pożary w budynkach mieszkalnych w sezonie grzewczym, zwracam uwagę na podjęcie działań informacyjno ostrzegawczych skierowanych do społeczeństwa za pośrednictwem np. strony internetowej czy pism skierowanych do podległych instytucji zawierających m.in. porady jak uniknąć zaczadzenia, przypominać o dokonywaniu okresowych przeglądów przewodów dymowych i wentylacyjnych oraz jak postępować w sytuacji wystąpienia tego rodzaju zagrożenia.

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Intensywne opady deszczu

20-10-2014

KOMUNIKAT

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Proszowicach zwraca się z prośbą do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych o zwrócenie uwagi i monitorowanie bezpieczeństwa użytkowania tych obiektów, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów wielkopowierzchniowych...

Dnia 14 października 2014 r. uczestnicy oraz pracownicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Gruszowie wybrali się na całodzienną wycieczkę do miasta Jana Pawła II , do Wadowic.

20-10-2014

Lisie podchody

W sobotę 18 października, w Hebdowie odbył się „Hubertus” dla dzieci i młodzieży. Organizatorem był Ośrodek Rehabilitacji Koni „Hebdów”.

W środowe przedpołudnie 15 października 2014r. uczniowie klas IV i V z naszej szkoły wraz z patrolem Komendy Powiatowej Policji w Proszowicach przeprowadzili akcję „ Jabłko czy cytrynka?”. Akcja ta była kolejnym działaniem  w ramach Małopolskiego Konkursu  „ Odblaskowa Szkoła”, promującego bezpieczeństwo na drodze.  Jej celem było przeprowadzenie kontroli drogowej pojazdów poruszających się na trasie Nowe Brzesko- Proszowice, a w konsekwencji przypomnienie prowadzącym o bezpiecznej jeździe, zgodnej z obowiązującymi przepisami.

Urząd Gminy i Miasta Nowe Brzesko informuje, iż w chwili obecnej trwa weryfikacja złożonych deklaracji dotyczących opłat za śmieci. Prosi się mieszkańców, aby dokonywali zgłoszeń zmiany ilości osób zamieszkujących daną posesję w przypadku np. narodzin, śmierci lub zmiany miejsca zamieszkania.

16-10-2014

I N F O R M A C J A

Informuję, że termin przyjmowania kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych mija w dniu 17 października 2014r.

Konkurs organizowany z okazji Narodowego Święta Niepodległości