jesteś na: Menu: Menu główne
Year: Month: From (yyyy-mm-dd): To (yyyy-mm-dd): Query:

W niedzielę 31 sierpnia 2014, w Śmiłowicach, w Gminie Nowe Brzesko, odbyły się Dożynki Gminne.

odbędzie się w dniu: 11 września 2014r. o godz. 9:30 w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku

Centrum Kultury i Sportu oraz Szkoła Podstawowa Nr 2 w Miechowie zapraszają na IV Małopolski Konkurs Piosenki Angielskiej dla szkół województwa małopolskiego i świętokrzyskiego, który odbędzie się 27. i 28. listopada 2014r. w Domu Kultury w Miechowie przy ulicy Racławickiej 10.

W związku ze stwierdzeniem afrykańskiego pomoru świń w powiecie białostockim w województwie podlaskim - Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w celu ochrony małopolskich stad trzody chlewnej przed tą chorobą,

Tablica ta upamiętnia wszystkich bohaterów wydarzeń sprzed 70. lat, a szczególnie wyróżnia Weronikę Czerwiec i Antoniego Skąpskiego. Osoby te miały cywilną odwagę aby podjąć kontakt z Niemcami i przekonać ich, że zbrojnej napaści na przejeżdżający 27 lipca 1944 r. przez Nowe Brzesko hitlerowski konwój, dokonał samozwańczy oddział partyzantki radzieckiej.

22-08-2014

Goście w ŚDS

W dniu 21 sierpnia 2014 r. w Środowiskowym Domu Samopomocy w Gruszowie odbył  się Piknik Integracyjny. Uczestniczyło w nim ponad 170 osób.  

Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko, Sołtys, Rada Sołecka wsi Śmiłowice oraz Gospodarze Dożynek zapraszają na Dożynki Gminne które odbędą się 31 sierpnia 2014 roku (niedziela) w Śmiłowicach.

W ślad za komunikatem Komisji Europejskiej (KE) dotyczącym wprowadzenia wyjątkowych środków wsparcia w sektorze owoców i warzyw, dla Rolników poszkodowanych embargo rosyjskim

27 maja 2014 r. rząd przyjął Program „Karta Dużej Rodziny”, którego celem jest obniżenie kosztów codziennego życia, zwłaszcza ułatwienie rodzinom wielodzietnym dostępu do instytucji kultury oraz upowszechnienie aktywnych form spędzania czasu na terenie całego kraju.

KIEROWNIK MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYM BRZESKU zaprasza do składania ofert na pełnienie funkcji: ASYSTENT RODZINY (umowa zlecenie)

BURMISTRZ GMINY I MIASTA NOWE BRZESK OGŁASZA NABÓR

30-07-2014

Ogłoszenie

Działka z przeznaczeniem do dzierżawy

Relacja z obchodów 70. Rocznicy Rzeczpospolitej Partyzanckiej 1944 w Nowym Brzesku

Dni Gminy i Miasta Nowe Brzesko 27.07.2014r.

Dni Gminy i Miasta Nowe Brzesko 26.07.2014r. - uroczysta Sesja Rady Miejskiej Nowe Brzesko