jesteś na: Menu: Menu główne
Year: Month: From (yyyy-mm-dd): To (yyyy-mm-dd): Query:

Od 1 stycznia 2015 r. ulegają zmianie numery kont w opłatach za śmieci. Sposób opłat pozostaje bez zmian. 

Akt pełnomocnictwa sporządza się na wniosek wyborcy wniesiony najpóźniej 9-tego dnia przed datą wyborów, tj. do 21 listopada 2014r.

22 listopada 2014 roku (sobota) odbędzie się zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego....

Wybory samorządowe już 16 listopada 2014 roku. Wyborco!!!Wpisz adres zamieszkania i znajdź lokal wyborczy, w którym oddasz swój głos

4 listopada Hebdów był miejscem artystycznej inspiracji dla uczniów ze szkoły w Sierosławicach (szkoły podstawowej i gimnazjum) oraz młodzieży z Proszowic, Myślenic, Starego Sącza, Białego Dunajca, Koszyc i Miechowa w ramach programu „Edukacja kulturowa społeczności małopolskiej poprzez cykl warsztatów – Peacepainting w Polsce i  Norwegii. Mieliśmy okazję przez kilka godzin przebywać w klasztornych murach hebdowskiego Sanktuarium oraz kompleksu przyklasztornego Centrum Wiara i Kultura.                  A jest on miejscem prawdziwie wyjątkowym i  inspirującym wielu artystów...

04-11-2014

I N F O R M A C J A

Uprzejmie informujemy, że w dniu 10 listopada 2014 r. (poniedziałek) Urząd Gminy i Miasta Nowe Brzesko będzie nieczynny

zbiórka odpadów: 1. Wielkogabarytowych, 2. Zbiórka zużytego sprzętu elektronicznego .........

Wszyscy producenci, którzy złożyli 29 października powiadomienia do Oddziałów Terenowych ARR o zamiarze wycofania lub niezbierania plonów, muszą dokonać przeliczenia ilości zgłoszonych w formularzach według poniższego wzoru.....

28-10-2014

Zbiórka odpadów

Wielkogabaryty (np. meble, fotele, itp): 8 listopada 2014 roku (II sobota) Zużyty sprzęt (elektroniczny, elektryczny) 8 listopada 2014 roku (II sobota) Popiół paleniskowy 29 listopada 2014 roku (V sobota)

27-10-2014

MATKA WIECZNOŚCI

W niedzielę 26 października 2014 Centrum Wiara i Kultura oraz Małopolska Manufaktura Sztuki zorganizowały, w ponorbertańskim zespole klasztornym w Hebdowie otwarcie wystawy pod nazwą „MATKA WIECZNOŚCI” oraz koncert z cyklu „Hebdowskie Spotkania ze Sztuką”.

27-10-2014

BEZA ZOSTAŁA LISEM

W sobotę 25 października 2014 r. odbył się „Hubertus” konny w Ośrodku Rehabilitacji Koni Hebdów. Impreza miała miejsce na hebdowskich błoniach nad Wisłą.

Koło Łowieckie CYRANKA Nowe Brzesko 6 września 2014 r. obchodziło swój jubileusz 50-lecia. Obchody rozpoczęto o godz. 1400,, uczestnicy uroczystości przybyli do kościoła parafialnego pod wezwaniem Wszystkich Świętych na Mszę Świętą z okazji 50- lecia założenia Koła Łowieckiego CYRANKA

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Nowym Brzesku z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Gminy Nowe Brzesko w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Nowym Brzesku z dnia 22 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej Nowe Brzesko w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Dnia 21 października 2014 roku liczna delegacja uczniów ze Szkoły Podstawowej w Mniszowie wraz z Panią dyrektor Barbarą Wawrzak i nauczycielami gościła na spotkaniu Koła Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Nowym Brzesku. Spotkanie było poświęcone popularyzacji właściwych zachowań uczestników ruchu drogowego oraz propagowaniu noszenia odblasków przez dzieci i dorosłych.

23-10-2014

Informacja

Mając na uwadze przypadki zatruć tlenkiem węgla i pożary w budynkach mieszkalnych w sezonie grzewczym, zwracam uwagę na podjęcie działań informacyjno ostrzegawczych skierowanych do społeczeństwa za pośrednictwem np. strony internetowej czy pism skierowanych do podległych instytucji zawierających m.in. porady jak uniknąć zaczadzenia, przypominać o dokonywaniu okresowych przeglądów przewodów dymowych i wentylacyjnych oraz jak postępować w sytuacji wystąpienia tego rodzaju zagrożenia.

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Intensywne opady deszczu

20-10-2014

KOMUNIKAT

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Proszowicach zwraca się z prośbą do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych o zwrócenie uwagi i monitorowanie bezpieczeństwa użytkowania tych obiektów, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów wielkopowierzchniowych...