jesteś na: Menu: Menu główne
Year: Month: From (yyyy-mm-dd): To (yyyy-mm-dd): Query:
20-10-2014

KOMUNIKAT

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Proszowicach zwraca się z prośbą do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych o zwrócenie uwagi i monitorowanie bezpieczeństwa użytkowania tych obiektów, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów wielkopowierzchniowych...

Dnia 14 października 2014 r. uczestnicy oraz pracownicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Gruszowie wybrali się na całodzienną wycieczkę do miasta Jana Pawła II , do Wadowic.

20-10-2014

Lisie podchody

W sobotę 18 października, w Hebdowie odbył się „Hubertus” dla dzieci i młodzieży. Organizatorem był Ośrodek Rehabilitacji Koni „Hebdów”.

W środowe przedpołudnie 15 października 2014r. uczniowie klas IV i V z naszej szkoły wraz z patrolem Komendy Powiatowej Policji w Proszowicach przeprowadzili akcję „ Jabłko czy cytrynka?”. Akcja ta była kolejnym działaniem  w ramach Małopolskiego Konkursu  „ Odblaskowa Szkoła”, promującego bezpieczeństwo na drodze.  Jej celem było przeprowadzenie kontroli drogowej pojazdów poruszających się na trasie Nowe Brzesko- Proszowice, a w konsekwencji przypomnienie prowadzącym o bezpiecznej jeździe, zgodnej z obowiązującymi przepisami.

Urząd Gminy i Miasta Nowe Brzesko informuje, iż w chwili obecnej trwa weryfikacja złożonych deklaracji dotyczących opłat za śmieci. Prosi się mieszkańców, aby dokonywali zgłoszeń zmiany ilości osób zamieszkujących daną posesję w przypadku np. narodzin, śmierci lub zmiany miejsca zamieszkania.

16-10-2014

I N F O R M A C J A

Informuję, że termin przyjmowania kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych mija w dniu 17 października 2014r.

Konkurs organizowany z okazji Narodowego Święta Niepodległości

11 listopada od godz. 9:00 do 11:00 strzelnica LOK

który odbędzie się 11 listopada 2014 od godz. 10:00 w budynku byłego GOK-u.

UWAGA!!! PRODUCENCI OWOCÓW I WARZYW !

15 PAŹDZIERNIKA OSTATECZNYM TERMINEM SKŁADANIA WNIOSKÓW  O UDZIELENIE NADZWYCZAJNEGO WSPARCIA

Agencja Rynku Rolnego przypomina  że wnioski o udzielenie nadzwyczajnego wsparcia dotyczą wyłącznie tych plantacji i upraw


które zostały pozytywnie skontrolowane przez właściwe służby kontrolne  

W ubiegły piątek, tj. 10 października 2014 r. uczniowie klas III- VI wzięli udział w odblaskowym happeningu - kolejnym działaniu w ramach małopolskiego konkursu „ Odblaskowa szkoła”.


Celem podjętej akcji było promowanie odblasków wśród osób dorosłych, które w myśl ustawy z dnia 31 sierpnia 2014r. zobowiązane są nosić elementy odblaskowe po zmroku w terenie niezabudowanym.

Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę:

uprzejmie informujemy, że na terenie naszej gminy odbędzie się zbiórka następujących odpadów:

W niedzielę 12 października 2014 r. Państwo Teresa i Adam Czekaj właściciele firmy „ADMET” z Nowego Brzeska wraz z firmami „KWS” i „YARA POLAND” zorganizowali Dzień Kukurydzy w Hebdowie.

14 października 2014r o godz 12-tej w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku

W ramach realizacji naszego projektu pod nazwą „Edukacja kulturowa społeczności małopolskiej poprzez cykl warsztatów artystycznych – Peacepainting w Polsce i w Norwegii” uczniowie i opiekunowie ze szkoły w Sierosławicach wyjechali do Białego Dunajca 25 września. Cel spotkania to poznanie i wzbogacenie wiedzy o kulturę i sztukę Podhala.

6 października 2014 roku w związku z trwającym konkursem „Odblaskowa szkoła” zorganizowano na terenie naszej szkoły spotkanie z Policją. Zaszczycili nas swoją obecnością: aspirant sztabowy – Elżbieta Kowal oraz starszy aspirant - Paweł Burda z Komendy Powiatowej Policji w Proszowicach.

PAMIĘTAJ! Gdy nie masz odblasków, kierowca nie ma szans na skuteczną reakcję. Może powiesz, że chodzisz poboczem i że przecież Ty wszystko widzisz. ALE TO CIEBIE MA BYĆ WIDAĆ!! NOŚ ODBLASKI - sam zadbaj o swoje bezpieczeństwo!

Urząd Gminy i Miasta Nowe Brzesko informuje, iż w miesiącu październiku 2014 roku będzie przeprowadzona kontrola złożonych przez mieszkańców deklaracji o wysokości opłat za śmieci.