jesteś na: Menu: Menu główneAktualności
27-11-2014

I N F O R M A C J A

Obwodowe Komisje Wyborcze w Gminie Nowe Brzesko.....

         Szkoła Podstawowa im. H Sienkiewicz w Mniszowie  we  wrześniu i październiku 2014  roku brała udział  w V edycji konkursu „Odblaskowa szkoła”. Celem konkursu, w którym uczniowie naszej szkoły wzięli aktywny udział   było zwiększenie i poprawa bezpieczeństwa uczniów w drodze do i ze szkoły. Od 31 sierpnia 2014 roku każdy pieszy, poruszający się po zmroku po drodze poza obszarem zabudowanym, ma obowiązek używania elementów odblaskowych  w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu.

Projekt adresowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw sektora przetwórstwa przemysłowego i budownictwa z terenu całej Polski.

INFORMACJA O ZIMOWYM UTRZYMANIU DRÓG NA TERENIE GMINY NOWE BRZESKO W OKRESIE ZIMOWYM 2014-2015

9 grudnia 2014 roku (wtorek) 1. Mniszów Kolonia – plac przy Remizie - Domu Ludowym. 2. Kuchary - plac przy Remizie.

bezpłatne szkolenie dla podatników....

Od 1 stycznia 2015 r. ulegają zmianie numery kont w opłatach za śmieci. Sposób opłat pozostaje bez zmian. 

Akt pełnomocnictwa sporządza się na wniosek wyborcy wniesiony najpóźniej 9-tego dnia przed datą wyborów, tj. do 21 listopada 2014r.

22 listopada 2014 roku (sobota) odbędzie się zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego....

Wybory samorządowe już 16 listopada 2014 roku. Wyborco!!!Wpisz adres zamieszkania i znajdź lokal wyborczy, w którym oddasz swój głos

4 listopada Hebdów był miejscem artystycznej inspiracji dla uczniów ze szkoły w Sierosławicach (szkoły podstawowej i gimnazjum) oraz młodzieży z Proszowic, Myślenic, Starego Sącza, Białego Dunajca, Koszyc i Miechowa w ramach programu „Edukacja kulturowa społeczności małopolskiej poprzez cykl warsztatów – Peacepainting w Polsce i  Norwegii. Mieliśmy okazję przez kilka godzin przebywać w klasztornych murach hebdowskiego Sanktuarium oraz kompleksu przyklasztornego Centrum Wiara i Kultura.                  A jest on miejscem prawdziwie wyjątkowym i  inspirującym wielu artystów...

04-11-2014

I N F O R M A C J A

Uprzejmie informujemy, że w dniu 10 listopada 2014 r. (poniedziałek) Urząd Gminy i Miasta Nowe Brzesko będzie nieczynny

zbiórka odpadów: 1. Wielkogabarytowych, 2. Zbiórka zużytego sprzętu elektronicznego .........

Wszyscy producenci, którzy złożyli 29 października powiadomienia do Oddziałów Terenowych ARR o zamiarze wycofania lub niezbierania plonów, muszą dokonać przeliczenia ilości zgłoszonych w formularzach według poniższego wzoru.....

28-10-2014

Zbiórka odpadów

Wielkogabaryty (np. meble, fotele, itp): 8 listopada 2014 roku (II sobota) Zużyty sprzęt (elektroniczny, elektryczny) 8 listopada 2014 roku (II sobota) Popiół paleniskowy 29 listopada 2014 roku (V sobota)

27-10-2014

MATKA WIECZNOŚCI

W niedzielę 26 października 2014 Centrum Wiara i Kultura oraz Małopolska Manufaktura Sztuki zorganizowały, w ponorbertańskim zespole klasztornym w Hebdowie otwarcie wystawy pod nazwą „MATKA WIECZNOŚCI” oraz koncert z cyklu „Hebdowskie Spotkania ze Sztuką”.

27-10-2014

BEZA ZOSTAŁA LISEM

W sobotę 25 października 2014 r. odbył się „Hubertus” konny w Ośrodku Rehabilitacji Koni Hebdów. Impreza miała miejsce na hebdowskich błoniach nad Wisłą.

Koło Łowieckie CYRANKA Nowe Brzesko 6 września 2014 r. obchodziło swój jubileusz 50-lecia. Obchody rozpoczęto o godz. 1400,, uczestnicy uroczystości przybyli do kościoła parafialnego pod wezwaniem Wszystkich Świętych na Mszę Świętą z okazji 50- lecia założenia Koła Łowieckiego CYRANKA